Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği 2020'ya Hazır!...

Biz Kimiz?

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği, Kamuda çalışan İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin sorunlarına çözüm aramak, alandaki gelişmeleri izlemek ve öneriler geliştrimek amacıyla kurulmuştur.

Proaktif

Sağlık ve güvenlik için ayrılacak bütçe, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkacak maliyetlerle kıyaslanmayacak kadar azdır..

Devlet - İşveren - Çalışan

Çalışma hayatının temel unsurları arasında, Modern İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının ülkemizde yerleşmesi ve benimsenmesi için çabaların üst düzeye taşınması gereklidir.

Erişilebililik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik

Çalışma hayatında iş sğalığı ve güvenliği uygulamalarının temel niteliğinin Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik kavramları üzerine inşa edilmesi şarttır.

Sağlık ve Güvenlik

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir...

Biz ne diyoruz?

İş Kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bu bilimsel bir gerçekse, çalışma hayatının tüm unsurları gerekli çabayı göstermelidir...

img

Modern İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını hayata geçirmek hayal değildir. Önleyici yaklaşımların benimsenmesi, tutarlı ve kararlı uygulanan bir mevzuatla mümkündür. İş kazalarının devamı, iş cinayetlerinin devam anlamı taşımaktadır. İş Kazalarının sorumluluğu sadece İş Güvenliği Uzmanlarına havale edilemez.

Kisgud - Kamuda İş Güvenliği ve İş Sağlığı Uzmanları Derneği

İş Sağlığı ve Güvenliğini İlgilendiren Haber, Makale, Duyuru ve İlanlar....

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı

14/08/2021 Duyurular


Covid-19 Salgını nedeniyle yapılamayan; Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/08/2021 Cumartesi günü saat 15:00’da, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Daha fazlasını oku

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantı İptali

Dernek Yönetim Kurulumuzun 033 sayı ve 26.03.2021 tarihli kararına göre; derneğimizin 031-032 nolu kararlarda belirtilen olağan genel kurul toplantısı duyuruları, Pandemi Önlemler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hükümsüz olup, iptal edilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

26.03.2021
KİSGUD Yönetim Kurulu

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayın Dernek Üyesi;

Tüzük gereği Nisan 2020’de yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24/03/2021 Çarşamba günü saat 17:30’da, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı 31/04/2021 Çarşamba günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir. Daha fazlasını oku