Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği 2020'ya Hazır!...

Biz Kimiz?

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği, Kamuda çalışan İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin sorunlarına çözüm aramak, alandaki gelişmeleri izlemek ve öneriler geliştrimek amacıyla kurulmuştur.

Proaktif

Sağlık ve güvenlik için ayrılacak bütçe, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkacak maliyetlerle kıyaslanmayacak kadar azdır..

Devlet - İşveren - Çalışan

Çalışma hayatının temel unsurları arasında, Modern İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının ülkemizde yerleşmesi ve benimsenmesi için çabaların üst düzeye taşınması gereklidir.

Erişilebililik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik

Çalışma hayatında iş sğalığı ve güvenliği uygulamalarının temel niteliğinin Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik kavramları üzerine inşa edilmesi şarttır.

Sağlık ve Güvenlik

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir...

Biz ne diyoruz?

İş Kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bu bilimsel bir gerçekse, çalışma hayatının tüm unsurları gerekli çabayı göstermelidir...

img

Modern İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını hayata geçirmek hayal değildir. Önleyici yaklaşımların benimsenmesi, tutarlı ve kararlı uygulanan bir mevzuatla mümkündür. İş kazalarının devamı, iş cinayetlerinin devam anlamı taşımaktadır. İş Kazalarının sorumluluğu sadece İş Güvenliği Uzmanlarına havale edilemez.

Kisgud - Kamuda İş Güvenliği ve İş Sağlığı Uzmanları Derneği

İş Sağlığı ve Güvenliğini İlgilendiren Haber, Makale, Duyuru ve İlanlar....

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayın Dernek Üyesi;

Tüzük gereği Nisan 2020’de yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24/03/2021 Çarşamba günü saat 17:30’da, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı 31/04/2021 Çarşamba günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Şahbender KORKMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı Daha fazlasını oku

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  2.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayı       : 2017 /  003                                                                                                       22/03/2017

Konu     : Genel Kurula Çağrı

 

Sayın Dernek Üyesi;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 09/04/2017 Pazar günü saat 13:00’de, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı 22/04/2017 cumartesi günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Şahbender KORKMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı Daha fazlasını oku

KAMUDA ÇALIŞAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ALDIKLARI ÜCRET, TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği; sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir çok kamu işvereni, İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapmıştır. Bu kurumlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İsg-Katip üzerinden sözleşme yapılarak uzman görevlendirilmiştir. Bu uzmanlara kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasına göre ayda 80 saati geçmemek üzere ek ödeme yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda Maliye bakanlığından istenen görüş yazılarına Maliye Bakanlığının verdiği cevaplar, kamuda işveren ve uzmanlar arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Gelen görüş yazılarında, kamuda görevlendirilen uzmanlara, kamuda uzman çalıştırma zorunluluğunun yürürlüğe gireceği 01.07.2017 tarihine kadar herhangi bir ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir. Ancak bu görüş yazıları, bünyelerinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki çalışanı bulunan kamu kuruluşlarını göz ardı etmek anlamı taşımaktadır. Daha fazlasını oku