Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

120 Bin İSG Profesyoneli! Hazır mıyız?

120 Bin İSG Profesyoneli! Hazır mıyız?

Çalışma Bakanlığı’nın İSG – KATİP sistemindeki veriler uzaman sayısının ülkemizde yaklaşık 92 bin olduğunu gösteriyor. Uzmanların ne kadarının kamuda ne kadarının da özel sektörde çalışıyor olacağının net sonuçlarını da sanıyoruz ki 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra öğrenebileceğiz. İş yeri hekimi sayısı da yine bakanlık verilerine göre 29 bin civarında. A sınıfı İş güvenliği uzmanlarının sayısı 15 bin kadar. Bu sayının yüksek olmasının nedeni ise sigortalılık süresine göre tanınan haklar nedeniyle yapılmış olan yükseltme sınavları. Aynı şekilde B sınıfı uzman sayısı da 8 bin 500, C sınıfı uzman sayısı da 68 bin civarında.  A sınıfı uzman sayısının B’ye göre fazla olmasının nedeni belirli bir sigortalılık süresi olan kişilere tanınmış belge yükseltme sınavı. Bu sınav hakkı ile birlikte C sınıfı uzman belgesini yeni almış bir çok arkadaşımız 5 yıl çalışıp B, 5 yıl daha çalışıp A sınıfı uzmanlık sınavına girmeden sınıf atlamış oldu. Bunun zorunlu nedenlerden dolayı doğru bir yöntem olduğunu düşünecek olursak geriye  A sınıfı uzmanların tamamının alanda yeterli deneyimlere sahip olmayışları gibi bir olumsuzluk kalmaktadır.
Kamuda çalışan uzmanların önemli bir orana sahip olması, uzmanların büyük çoğunluğunun(40 binden fazla) İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunması, lisan mezuniyeti açısından bazı mesleklerde yığılmanın fazla olması, bazı alanlarda ise istenen ilginin olmaması gibi bir çok olumsuzluğa rağmen İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ayakta tutmaya yeterli uzman desteği oluşmuş durumda. 6331 ve bağlı yönetmelikler ile mevzuattaki boşluklar da önemli oranda doldurulmuş durumda.

Bütün platformlarda vurguladığımız gibi ülkemiz insanının, sağlık ve güvenlik kültürüne sahip yeni nesillere ihtiyacı var. Kamu ev özel sektör ayrımı yapılmaksızın bütün çalışma alanları da iSG bilincinin oluşturulması, çalışanıyla, işvereniyle bu bilince sahip olması çok önemlidir. Ne İş Güvenliği Uzmanlığı ne de İşyeri Hekimliğinin sıradan, salt iş bulma amacıyla seçilmiş alan olmasına denk düşen söylemlere hoşgörüyle bakmamız mümkün değildir. Bu bağlamda, uzmanların mesleki yeterliliklerinin sürekli geliştirilmesi, yeniliklere,iş yaşamındaki değişkenlerin gelişimine uygun dinamik bir öğrenme sürecinde tutulması önemlidir.  Sağlık ve güvenlik dileklerimle…

Şahbender KORKMAZ
KİSGUD Yönetim Kurulu Başkanı