Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

6331 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Yeniden Ötelenmesine, Ertelenmesine  Karşıyız!

6331 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Yeniden Ötelenmesine, Ertelenmesine  Karşıyız!

BASIN AÇIKLAMASI
Takvimler nihayet sihirli tarih 1 Temmuz 2016’yı gösterirken,  4 yıl önce başlatılan ve çoğu yükümlülükleri esasen 1 Ocak 2013 te başlayan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’un uygulanabilirliğinin tartışılması anlamına gelen erteleme ifadesi ile bir anda tüm sihrini kaybediyor… İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin yaşadığı  derin şok sadece kamu ile sınırlı kalmıyor, özel sektörde de, yeni zihin karışıklıkları ve belirsiz bekleyişlere neden oluyor…  Acaba hangi maddeler ötelendi, hangi yaptırımlar nadasa bırakıldı, hangi cezalara sünger çekildi?

Sadece 2016 yılının ilk altı ayında  912 kişiye ulaşan iş kazası sonucu ölümlerinde gösterdiği üzere ertelemelerle sürdürülen kanun uygulamaları ülkemizin iş kazası karnesini düzeltmişe benzemiyor. Yaşanan can kayıplarının toplu olarak meydana gelmemesi sanıyoruz ki hassasiyetlerimizi harekete geçiremiyor. Oysa 301 kişinin birden öldüğü iş kazasının ardından tüm kamuoyu ve çeşitli örgütlerin açıklamaları bu işin profesyonellerini bile bastırıyordu.

1 Ocak 2013 ten bu yana yanlış anlaşılan kanun ertelemesi maalesef çoğu kurumun isg hizmetleri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olmuştur, çünkü ertelenen sadece uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu iken, erteleme kapsamındaki işyerleri bunu tüm hizmetlerin ertelenmesi olarak yorumlamışlar ve kanunu çiğnemişlerdir.

Oysa tüm işyerlerinin, risk değerlendirmesi, acil durum planı, çalışan eğitimi gibi yükümlülükleri ertelenmemiş ve 1 Ocak 2013 ten itibaren sürmektedir. Bu sorumluluğun farkında olup bahsedilen faaliyetler konusunda çalışmalar yapan kurumlar da bulunmaktadır. Bu durumda da mağdur olan maalesef kamuda çalışan iş güvenliği uzmanlarıdır. Uzman bulundurma zorunluluğu başlamadığı için sözleşme yapamayan iş güvenliği uzmanları kendi kurumlarının risk değerlendirmesi, acil durum planlarını ve çalışan eğitimlerini herhangi bir ücret alamadan yerine getirmek durumunda kalmışlardır.

Sonuç olarak,  önlemek ödemekten ucuzdur söyleminin tam tersi bir yaklaşım olan ve  kamuda ekonomik tasarruf paketi kapsamında, ‘6331 in kamuya maddi yükümlülük  getirecek bazı maddelerinin ertelenmesi’ açıklamasını onaylamak mümkün değildir. Yetkililere, ‘iş sağlığı ve güvenliğinden tasarruf olmaz’  gerçeğini hatırlatmayı, çalışma hayatının tüm bileşenleri adına bir borç biliyoruz.  Yapılması gereken çalışmalar iş güvenliği uzmanı olmadan yapılabilecek faaliyetler değildir. Eğer ülke olarak çalışma hayatımızda iş kazaları ve meslek hastalıkları yaşanmasın istiyorsak, iş kanunumuza sahip çıkmak zorundayız. Ertelemeler maalesef bazı kuruluşlar tarafından olumlu olarak kullanılamamış ve kanuna aykırı davranışlar için zemin oluşturmuştur. Eğer 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe giren maddeler, 1 Temmuz 2017’ye ertelenirse o tarihte yine aynı noktada olacağımız geçen 4 yıla bakılarak çok kolay görülebilir.

KİSGUD YÖNETİM KURULU