Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Başlarken

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği
Tüm igu profesyonelleri olan arkadaşlarımızla birlikte hareket etmeyi,sorunların bir parçası değil,sorunların çözüm noktası olmayı kendine amaç edinmiş:

Tüm özel ve kamu kuruluşu, STK’lar da kısacası insan hayatının değerli olduğunu ve profesyonel bir anlayışla ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışma ortamları sağlatmayı;

İgu profesyonellerinin; Güvenlik iklimi ve kültürünün en yüksek seviyede tutulmasının tanıtım, organizasyon, TV programları bilişim araçları kullanarak:, eğitim, çalıştay, toplantı, yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlar konusunda nitelik kazandırmak hedefleri arasındadır…