Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Bir Yılda Geldiğimiz Nokta Umut Verici

Bir Yılda Geldiğimiz Nokta Umut Verici

İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu Olağanüstü Toplantı 26 Aralık Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. Kurucu derneklerin ve delegelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yeni dönemde görev yapacak olan yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlar belirlendi. Öncelikle yeni seçilen saygıdeğer yönetim kuruluna başarılar diler, Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği olarak, her zaman arkadaşlarımızın yanında olacağımızı ve elimizden gelen katkıyı sunacağımızı belirtmek isteriz. İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu yönetim kurulunun, başta saygıdeğer akademisyen Meltem Ünal olmak üzere önemli işlere imza atacaklarına inancımız tam.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu geçmişine baktığımızda geride yaklaşık 1 yıllık zorlu bir süreç görüyoruz. Sayın Abdullah Bozkır ve sayın Onur Sürücü’nün bu süreçteki çabalarına ayrı bir parantez açmak gerekecek. Hiç tanımadığı insanları yan yana getirerek, çok kısa sürede bir federasyon fikri oluşturmak ve bu fikri zor şartlarda hayata geçirmek küçümsenecek gibi değil. Kendilerine yine Kisgud yönetim kurulu adına teşekkürü borç bilirim.

Ülkemiz, son yıllarda çalışma hayatını ilgilendiren önemli yasal değişikliklere sahne oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, uluslararası normlara uyum sağlayacak şekilde bir evrim geçirmekte. 6331 Sayılı Kanun başta olmak üzere İSG ilkelerine uygun yasal adımlar atılıp, pratiğe aktarılma süreci yaşanmakta. Bununla birlikte bu sürecin ruhuna ters ne yazık ki çok üzücü iş kazaları da yaşandı. Ülkemizdeki ölümlü iş kazası istatistiklerini olumsuz yönde artıran başta Soma ve Ermenek faciaları olmak üzere İSG camiasını demoralize edici bir süreç de yaşanmış oldu. Yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile mevzuattaki değişmeler konusunda derneğimizin yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu tarihçesi yani kuruluşundan bu güne kadar geçen süreçteki çalışmaların umut verici olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu süreçte federasyonun bir genel merkezinin olduğu, bazı protokollerin imzalandığı, kamu ve özel teşebbüsteki İSG kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği noktasında bazı gelişmelerin olduğunu vurgularken, bu çabalarda önemli katkıları olan Meltem Ünal, Mehmet Şeyhmus Ensari ve Polat Kurutepe isimlerini de belirtmeden geçemeyeceğiz…

Şahbender KORKMAZ
KİSGUD YK Başkanı