Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Büro Çalışanı Ve Meslek Hastalıklarına Genel Bakış

Büro Çalışanı Ve Meslek Hastalıklarına Genel Bakış

Bürolar gördükleri faaliyetler açısından “plan, proje, bütçe, muhasebe, personel ve bunlara benzer pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlar” olarak, işlevsel açıdan ise bilgi üretimi ve akışını sağlamaya yönelik işlemler ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan-makine sistemleri olarak tanımlanabilir. En üst yöneticiden en alt düzeyde çalışan personele kadar her düzeydeki çalışan, yazışmaların yapılması, dosyalama, hesaplama, kaydetme, kopyalama, iletişimi sağlama vb. pek çok büro işiyle meşguldür. Bu meşguliyet içerisinde farkında olarak veya olmayarak birçok meslek hastalığına yakalanma durumu söz konusudur.

Bürolarda çalışanlar için risk faktörleri; Gürültü, Termal şartlar, Aydınlatma, Aşırı iş yükü duygusu, Zihinsel yorgunluk, Stres,  Uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, Göz yorgunluğu,  Uygun olmayan duruş biçimidir.

Büro Çalışanı Ve Meslek Hastalıklari

Mesai saati boyunca ekran karşısında sürekli tekrarlayıcı hareketler, uygun olmayan masa düzeni, uygun olmayan oturma pozisyonu, vücut yapısını zorlayıcı oturma, kalkma, uzanma hareketleriyle, önceleri hafif ağrılarla başlayan gittikçe ağırlaşan ve iş gücü kaybına neden olabilecek birçok sağlık sorunu, ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma, el bileği ve parmaklara arası yüklenmeler, ortamın ısı, nem, ışık ve konfor yönünden uygunsuzluğunun neden olduğu multi sistemik hastalıklar topluluğudur.

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları: Bürolarda;  kas zorlanmaları, tendinit adı verilen tendon iltihaplanmaları, karpal tünel veya ulnar tünel sendromu adı verilen sinir sıkışmaları, bel ve boyun fıtıkları ve kireçlenmeler, dizlerde öncelikle olmak üzere kıkırdak aşınmaları sık meydana gelir. Sürekli klavye kullanmaya bağlı dirsek, önkol ve el bileğinde kas hastalıkları çok olur.  Dengesiz ve sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar, vücudu zorlayabilecek ağır sporlar, ağır ev işleri, uyku sorunları ve yeterli dinlenememe de kas iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma sıklığını arttırmaktadır.

Ergonomik Öneri; kollar masa yüzeyinden aşağıda veya yukarıda tutulmamalı, dirsekten 90 derece bükülü ve ön kol yere paralel olmalıdır. Bilekler bükülmemeli veya masa kenarına dayalı tutulmamalıdır. Diz ve kalça aynı seviyede veya diz hafif yüksekte olmalıdır. Egzersiz yapmak oldukça yararlıdır. Boyun öne, arkaya, her iki omuza doğru yanlara bakacak şekilde ve kulak memesi omuz doğru eğilecek şekilde her iki yana tek tek yapılmalı, beşer saniye son noktalarda beklenip başlangıç pozisyonuna dönülmelidir. Omuzlar için kulak memesine doğru kaldırma, omuzlarla geriye doğru daireler çizdirme yapılabilir. Dik otururken eller belde dirsekler geriye doğru, kürek kemikleri arka ortada birbirine yaklaşacak şekilde sırt kasları çalıştırılabilir. Eller sırayla göğüs hizasında, çene hizasında ve göz hizasında birleştirilerek hafif itme hareketi ile göğüs ve sırt kasları çalıştırılabilir. Elleri tek tek, bilekten diğer el yardımı ile yukarı ve aşağı bükerek kol ve bilek kasları gerilebilir. Ayakta kollar yukarıya ve yukarı ve yana uzanma hareketleri ile gövde kasları esnetilebilir.
dogru-oturmak

 Dolaşım Sistemi Hastalıkları: Sürekli stres, hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarının artmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisidir.

Alerjik hastalıklar: Çalışanların kapalı ve dar alanlarda topluca bulunmaları, halı döşemeler, karbon ve fotokopi kâğıtları, boya, mürekkep gibi malzemeler ve özellikle klimalardan bulaşan lejyoner hastalığı bakterileri alerjik hastalıkların kaynaklarıdır.

Psikolojik hastalıklar: Sürekli stres hali insanlarda depresyon, öfke, mutsuzluk, uyumsuzluk gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu toplumsal ve ikili ilişkilerde ciddi sürtüşmelere sebep olur. Psikososyal riskler doğru biçimde değerlendirilemediğinden, işyerlerinde psikososyal sağlığı korumak adına yeterli çözüm önerileri geliştirilememektedir.
Büronun havası için yararlı bitkiler

Büronun havası için yararlı bitkiler

Hasta Bina Sendromu: Sürekli kapalı ortamlarda çalışan kişilerde hasta bina sendromu; halsizlik, baş ağrısı, sersemlik hissi, bulantı, cilt kuruluğu, gözlerde batma, burunda tıkanıklık ya da akma gibi belirtiler veren bir durum ortaya çıkmaktadır.

 

Erdoğan KURŞUN

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KİSGUD Yönetim Kurulu Üyesi