Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Çalıştay İzlenimlerimiz

Çalıştay İzlenimlerimiz

İş Sağlıgı Ve Güvenliği Federasyonu (İSAF) tarafından hazırlanan ve Bursa Yıldırım Belediyesinin destekleği, 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu Çalıştayı 13 Aralık 2014 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Çalıştayın; çok kısa sürede örgütlenip dernekleşen ve yine yoğun, yorucu çalışmalar sonucu gerçekleşen bir federasyonun sunumu ile gerçekleşmesi küçümsenebilecek bir çaba değil. Hele de İş kazaları açısından çok talihsiz bir yılı geride bırakmaya hazırlanan ülkemiz için böylesine bir organizasyonu daha önemli kıldı.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Bunlardan ilk aklımıza gelen Engelliler için Yaşam Köyü Projesi. 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu Çalıştayı ise yine belediyenin, İSG kapsamdaki duyarlılıklarından birisi. Barış Manço Kültür Merkezi Konferans Salonununda gerçekleşen çalıştayın organizasyonunda kendisi de A sınıf İş sağlığı Güvenliği Uzmanı olan belediye başkan yardımcısı Fatih Polat, bizzat yer aldı. Hem kendilerine hem de İsaf başkanı Abdullah Bozkır, sayın Meltem Ünal ve Onur Sürücü başta olmak üzere İSAF kurucusu olan dernek başkanlarına teşekkürü borç biliyoruz.

Çalıştay İzlenimlerimiz

Çalıştaya Katılan KİSGUD Üyeleri Hep Birlikte…

Çalıştay, bazı aksaklık ve eksikliklerine rağmen gelecek için umut vaat etti diyebiliriz. Bu yıl ki Soma maden kazası başta olmak üzere büyük iş kazalarına sık sık vurgu yapılırken, konuşmalardaki ortak dil ise İSG mevzuatının pratikte uygulanabilirliği ve denetim mekanizmalarının kararlılıkla yürütülmesi oldu. Bizim de KİSGUD olarak üzerinde önemle durduğumuz konu, yasal yükümlülüklerin uygulanmasında kamusal garanti ve kararlılık ilkesi. Bunu sağlamanın yolu da kamuya ait iş yerleri başta olmak üzere, vakit geçirmeden var olan kanun ve yönetmeliklere uymayı yaygınlaştırmak için denetim mekanizmasını işler kılmak olmalıdır.

Çalıştayın sonuç bildirisinin kısa bir süre sonra açıklanacağını da göz önünde bulundurarak, KİSGUD’un önümüzdeki süreçteki hareket planının netleşeceğini belirtmek istiyoruz. Çalışma yaşamının tüm bileşenlerini ilgilendiren İSG kültürünün yerleşmesi için çok ama çok çalışmak gerektiğinin de bilincinde olarak, yeni çalıştaylarda buluşmak üzere diyoruz…

Şahbender KORKMAZ
KİSGUD Yön. Kurulu Başkanı