Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Büro Çalışanı Ve Meslek Hastalıklarına Genel Bakış

Bürolar gördükleri faaliyetler açısından “plan, proje, bütçe, muhasebe, personel ve bunlara benzer pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlar” olarak, işlevsel açıdan ise bilgi üretimi ve akışını sağlamaya yönelik işlemler ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan-makine sistemleri olarak tanımlanabilir. En üst yöneticiden en alt düzeyde çalışan personele kadar her düzeydeki çalışan, yazışmaların yapılması, dosyalama, hesaplama, kaydetme, kopyalama, iletişimi sağlama vb. pek çok büro işiyle meşguldür. Bu meşguliyet içerisinde farkında olarak veya olmayarak birçok meslek hastalığına yakalanma durumu söz konusudur. Daha fazlasını oku

KİSGUD Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Kamuda Iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği, Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim kurulu başkanımız Şahbender Korkmaz, Başkan yardımcıları Mehmet Şeyhmus Ensari, Erdoğan Kurşun ve Komisyon üyelerimiz Rüveyda Dönmez, Demet Güngör, Garip Özat ve Türkan İşbilir Kortik’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülkemizde son zamanlarda yaşanan iş kazaları ve nedenleri üzerinde duruldu. Derneğimizin bundan sonraki süreç içerisinde, kamusal sorumluluk prensibinden ödün vermeden üyelere yönelik çalışmaların devam etmesi ve çalışma hayatının sorunlarına duyarlılığın sürekli olarak vurgulanmasına karar verildi. Daha fazlasını oku

Kaza Değil Hastalık

Karaman Ermenek'te maden kazasıBunlar kaza değil hastalık, hem de ahlaki ve vicdani bir hastalık tedavi edilmezse kaza bela başımızdan eksik olmaz.
26 Ekim 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik “İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir” ayrıca “İşçi üzerine düşeni yapmazsa, işveren üzerine düşeni yapmazsa, hükümet yapmazsa facia kaçınılmaz olur” dedi. Tarih 1 gün sonra 28 Ekim 2014, Karaman’ın Ermenek İlçesi’ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarındaki özel şirkete ait kömür ocağı suyla doldu 18 işçi mahsur çalışmalar sürüyor. işçi mi üzerine düşeni yapmadı? İş veren mi üzerine düşeni yapmadı? Hükümet mi üzerine düşeni yapmadı? Kazaların %98 önlenebilir. Daha fazlasını oku

Kisgud

Kamuda İş sağlığı Güvenliği Uzmanları Derneği (Kisgud) kuruldu.
Derneğimiz, İşyerlerinde çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği mesleki gelişimini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek iş kazalarının meslek hastalıklarının azaltılması, çevre bilinci kazandırılması üretim kalitesinin artırılması için eğitim danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak amacı ile kurulmuştur