Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Ciddi miyiz?

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk adımların ve kararlı proaktif girişimlerin devlet tarafından yapılması gerektiğini ilk yazımızda belirtmiştik. Devletin öncelikli İş sağlığı ve güvenliği stratejisinin, kendi çıkardığı yasaları, ivedilikle ve önce kendi bünyesindeki çalışma alanlarında uygulamasının önemini vurgulamaya çalışmıştık. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının doğasındaki olabilirlik yüzdesi nedeniyle tek saniye bile gecikmenin sorumluluğunu kimsenin alamayacağını da… Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği adımlarının atılmasında birinci dereceden sorumluluğu olan birimlere yeri gelmişken hemen sormak istiyoruz. Ciddi miyiz?
Bir işçi çocuğu olarak, son aylarda yaşanan elim kazaların acısını yüreğimde hissediyorum. İçimi kanatan şey tek başına kazalar değil bu kazaların önlenebilir oluşu. Buna rağmen bir iki adım atma takatı kalmamış devlet iradesi ile kâr hırsı gözünü döndürmüş bir takım işverenlerin varlığı… Ülkemizin kanunları ile, kişilere, kurumlara ve zümrelere göre değişmeyen uygulamaları ile anılıp, demokratik hukuk devleti kimliği ile ön plana çıktığı zaman acılarımızın dineceği bir gerçek.

Önce Soma ile başlamayan iş kazaları, Ermenek kazası ile son bulmayacak. Biliyoruz, bizim bildiğimiz şey kazaların ancak yüzde ikisinde önleme şansımızın azlığıdır. Geriye söylenecek tek şey kalıyor, kaza olmadan önlem almak için Nasrettin Hoca’nın testi fıkrasını anımsamak… Bizden söylemesi demek bile incitiyor yüreğimizi ama söylemek zorundayız ki İş Sağlığı ve Güvenliği yasaları hemen şimdi en üst düzeye uygulanabilir niteliğe getirilmeli.

Nitelikli, uzmanlık gerektiren ve seçkin insanların oluşturduğu İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ailesine hak ettiği yetkiler verilmelidir. Evet, iş kazalarının ancak önlenemez boyutlardaki yüzdelerine indirilmesi için ciddiysek kamudan başlayarak inisiyatif koymalıyız. Uzmanların niteliğine uygun çalışma şartları, yetkileri ve görev tanımları için önce kamu diyoruz. Ne mi demek istiyoruz? Ciddi isek, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8.maddesinin 7.bendini bit kez daha okumalıyız…

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma
niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

Yukarıda geçen ve uyulması mutlak gerekli olan yükümlülükler için 2016 yılının beklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan çalışanlar da var. Bu çalışanlarla birlikte uyulması gereken halen geçerli mevzuat söz konusu. 657 kapsamında olmayan kamu çalışanları için atılması gereken adımlar için süre 2014 ocak ayı ile beraber sürüyor. Bu adımların atılması için kamu iradesi şart!

 Artık ne kadar ciddiysek?

Şahbender KORKMAZ
Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanları (KİSGUD) Başkanı