Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  2.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayı       : 2017 /  003                                                                                                       22/03/2017

Konu     : Genel Kurula Çağrı

 

Sayın Dernek Üyesi;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 09/04/2017 Pazar günü saat 13:00’de, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı 22/04/2017 cumartesi günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Şahbender KORKMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Gündem Maddeleri

  • Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
  • Divan Heyetinin seçimi,
  • Dernek yönetim kurulu başkanının konuşması,
  • Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesaplarının görüşülmesi,
  • Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
  • Tüzükte yapılacak, yasal ve talep edilecek değişikliklerin görüşülmesi,
  • Tahmini bütçe ile üye aidatlarının ve yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
  • Yönetim kurulu, denetim kurulu ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.