Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği 2020'ya Hazır!...

Biz Kimiz?

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği, Kamuda çalışan İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin sorunlarına çözüm aramak, alandaki gelişmeleri izlemek ve öneriler geliştrimek amacıyla kurulmuştur.

Proaktif

Sağlık ve güvenlik için ayrılacak bütçe, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkacak maliyetlerle kıyaslanmayacak kadar azdır..

Devlet - İşveren - Çalışan

Çalışma hayatının temel unsurları arasında, Modern İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının ülkemizde yerleşmesi ve benimsenmesi için çabaların üst düzeye taşınması gereklidir.

Erişilebililik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik

Çalışma hayatında iş sğalığı ve güvenliği uygulamalarının temel niteliğinin Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik, Süreklilik kavramları üzerine inşa edilmesi şarttır.

Sağlık ve Güvenlik

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir...

Biz ne diyoruz?

İş Kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bu bilimsel bir gerçekse, çalışma hayatının tüm unsurları gerekli çabayı göstermelidir...

img

Modern İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını hayata geçirmek hayal değildir. Önleyici yaklaşımların benimsenmesi, tutarlı ve kararlı uygulanan bir mevzuatla mümkündür. İş kazalarının devamı, iş cinayetlerinin devam anlamı taşımaktadır. İş Kazalarının sorumluluğu sadece İş Güvenliği Uzmanlarına havale edilemez.

Kisgud - Kamuda İş Güvenliği ve İş Sağlığı Uzmanları Derneği

Güncel haberler

İş Sağlığı ve Güvenliğini İlgilendiren Haber, Makale, Duyuru ve İlanlar....

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  2.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu Sayı       : 2017 /  003                                                                                                       22/03/2017 Konu     : Genel Kurula Çağrı   Sayın Dernek Üyesi; Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 09/04/2017 Pazar günü saat 13:00’de, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5

KAMUDA ÇALIŞAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ALDIKLARI ÜCRET, TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği; sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir çok kamu işvereni, İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapmıştır. Bu kurumlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İsg-Katip üzerinden sözleşme yapılarak uzman görevlendirilmiştir. Bu uzmanlara kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasına göre ayda 80

6331 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Yeniden Ötelenmesine, Ertelenmesine  Karşıyız!

BASIN AÇIKLAMASI Takvimler nihayet sihirli tarih 1 Temmuz 2016’yı gösterirken,  4 yıl önce başlatılan ve çoğu yükümlülükleri esasen 1 Ocak 2013 te başlayan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’un uygulanabilirliğinin tartışılması anlamına gelen erteleme ifadesi ile bir anda tüm sihrini kaybediyor… İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin yaşadığı  derin şok sadece kamu ile sınırlı kalmıyor, özel