Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

İSG PROJELERİ

İSG PROJELERİ

6331 sayılı yasa ile hayatımıza giren ve iş hayatını baştan sona değiştirmekte olan İş Güvenliği konusu artık iş yerlerinden dışarı çıkarak samimi sohbetlerin konusu olmaktadır. Yasanın temelinde yatan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların yok edilmesine yönelik çalışmalar her iş yerinde eğitimler sayesinde fark edilmekte ve iş güvenliği kültürünün temelini oluşturan proaktif davranış ortaya çıkmaktadır.
İş güvenliği önlemlerini almanın her çalışma alanında olduğu gibi maddi yatırım boyutu vardır. Bu maddi boyutun diğer yatırımlardan en büyük farkı da insana yapılan doğrudan yatırımdır. İş Güvenliği kapsamında yapılan her çalışma insanın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasına yöneliktir. Bunun dolaylı olarak etkisi de verimdir dolayısı ile artan maddi kazançtır. Birim zamanda yapılan ve toplam zamanda yapılan iş, alınan önlemler sayesinde artacak tır. 6331 sayılı kanunun 3.Maddesinin g bendinde “İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar bu tanım iş kazası olarak belirlenmiş olsa da aslında güvensiz ve sağlıksız bir iş yerinin sonuçlarını tarif etmektedir.

İsg Projeler

Bu durumda işyerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bunun maddi kaynaklara kuşkusuz ihtiyacı vardır. Bu kaynakları karşılamak her ne kadar çok istense de işvereni maddi açıdan etkilemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğine yapılan maddi yatırım özel sektörde kendini gösterir ancak bir çok kamu kurumunda işvereni direk olarak etkilemediği için İş Sağlığı ve Güvenliği konuları kanuni yaptırım olarak kalmakta ve amacından sapmaktadır.
Ülkemizde bir çok fon projeler sayesinde kamu sektörü ve özel sektöre kuruluşlar sayesinde hibe sağlamaktadır. Bunların başında Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans ve KOSGEB gibi kuruluşlardır. Bunun dışında yapılan projenin orijinalliğine göre yurtdışı fonlarda bulunabilmektedir.
Sonuç olarak tehlikeli durum ve davranışları tespit edip sistematik ve belli standartlarda çalışılmak istendiğinde karşımıza kaynak olarak fonlar ve şu an da standart olarak kabul edilen ve bu yıl içerisinde güncellenmesi beklenen OHSAS 18001 standardı karşımıza çıkmaktadır.
Kamu sektörünün lokomotifi olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde bu iki faktör de ele alınmış olup fonlara projeler sayesinde başvurulmuş ve OHSAS 18001 (*) çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlar kuşkusuz diğer kamu kuruluşlarına da ışık tutacaktır.

Oğuzhan Koyuncu
İş Güvenliği Uzmanı
(Ksgud Üyesi)

 

Ohsas 18001