Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

KAMU DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

KAMU DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Kamuya ait kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ülkemiz çalışma hayatında yerleşmesini istediğimiz olumlu koşullar açısından önemli yer tutmaktadır. Bu kuruluşların toplumun tamamına hizmet verdiği düşünülürse, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının farklı bir bakış açısıyla ve düşünce sistemiyle yerleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Elbette öncelik bu kurumlarda çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarını günümüz koşullarına uygun hale getirmektir. Fakat bu kurumlarda yapılan çalışmaların her yaştan toplum üyesini etkilediği düşünülürse, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alışılmış çalışmalarının dışına çıkan, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğine de hizmet edecek uygulamalar ortaya konmak zorundadır.
Bu uygulamaların büyük bir bölümü de eğitim kurumlarında doğacak ve gelişecektir. Bu konuda çalışma yapan aktörlerin çalışma kültürüne etki edecek uygulamaların gelişmesi yönünde gösterdiği gayretin en önemli besleyicisi, eğitim öğretim içerisinde yapılan çalışmalar olacaktır. Bu nedenledir ki özellikle kamuda kurulacak iş sağlığı ve güvenliği sistemi sadece yasal sorumlulukları yerine getirmek adına uygulanacak alışılmış çalışmaların dışına çıkmalıdır.
Büyük ölçüde kar amacıyla yürütülen faaliyetlerin güdümünde ilerleyen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kamu kurumlarında da aynı şekilde yönlendirilmek istenirse bu duruma katkı sağlayan organizasyonların ne derece toplum yararını düşündüğü tartışılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği sistemi bir işyerinde yürütülen diğer faaliyetlerden bağımsız olmadığı için, bu aşamayı çalışma ortamı dışında yer alan aktörler yönetemez. Kamu kurumu faaliyetlerindeki toplumsal sorumluluk bu alanda üst seviyeye çıkarak, ülkemiz çalışma kültüründe reform niteliği taşıyacak adımların atılmasında başarı sağlayacaktır. Kamusal alanda uygulamaya konacak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sadece çalışma ortamlarındaki tehlikeleri ortadan kaldıran ve iş kazalarını önleyen çalışmalar değil aynı zamanda toplumda hedeflenen olumlu davranış değişikliklerinin de kaynağı olmalıdır. Bunun da merkezi elbette ki eğitim kurumlarında yürütülecek proje odaklı değişimler olacaktır.
Şu unutulmamalıdır ki gelişim olanakları, proje oluşturma imkânları, geniş insan kaynakları sayesinde kamu kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği organizasyonları tüm sektörün öncüsü olabilecek yeterliliğe sahiptir. Bu noktada ilgili birimlerin desteklenmesi, konunun önemini kavramış, geleceğin çalışma sisteminin oluştuğunu görebilen, güvenlik kültürünün gelişiminde pay sahibi olduğunu hisseden yöneticilerin sayısının artması ile olacaktır.

İsmail KÜÇÜKÇOBAN
İş Güvenliği Uzmanı
(Kisgud Üyesi)