Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

KAMUDA ÇALIŞAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ALDIKLARI ÜCRET, TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ

KAMUDA ÇALIŞAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ALDIKLARI ÜCRET, TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği; sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir çok kamu işvereni, İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapmıştır. Bu kurumlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İsg-Katip üzerinden sözleşme yapılarak uzman görevlendirilmiştir. Bu uzmanlara kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasına göre ayda 80 saati geçmemek üzere ek ödeme yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda Maliye bakanlığından istenen görüş yazılarına Maliye Bakanlığının verdiği cevaplar, kamuda işveren ve uzmanlar arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Gelen görüş yazılarında, kamuda görevlendirilen uzmanlara, kamuda uzman çalıştırma zorunluluğunun yürürlüğe gireceği 01.07.2017 tarihine kadar herhangi bir ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir. Ancak bu görüş yazıları, bünyelerinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki çalışanı bulunan kamu kuruluşlarını göz ardı etmek anlamı taşımaktadır.

Burada önemli bir nokta gözardı edilmektedir. 6331 Sayılı kanunun 38 maddesinde; kanunun 6 ve 7 nci maddeleri yani kısaca işverenin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu “4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde” yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Maddede açıkça kamu kurumu da olsa bünyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlar hariç tutulmuş, 657 sayılı yasaya tabi memur statüsünde çalışanlar için erteleme yapılmıştır. Hal böyle olunca Kamu Kurumu da olsa 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81. Maddesinde belirtilen 50 ve daha fazla çalışan var ise işverenin uzman görevlendirme zorunluluğu vardır.

Maliye Bakanlığına gönderilen görüş yazıları da gelen cevaplar da açıkça eksiktir ve zihinleri karıştırmaktadır. ‘Görüş’ sorulurken kurumda 4857 ye tabi çalışan ve sayıları da belirtilmiş olsaydı muhtemelen Maliye Bakanlığı bizim açıklamalarımız doğrultusunda cevap verecekti. Eksik soruya rağmen Maliye Bakanlığı’nın da 6331 sayılı kanunun 38 maddesini bir bütün olarak değerlendirmemiş olması talihsizliktir. Bu karmaşık ortamda Kanunu çıkaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da sessiz kalması anlaşılır gibi değildir.

4857 sayılı İş Kanununa tabi 50 ve daha fazla çalışanı bulunan Kamu Kurumu işverenleri, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmelidir.  Görevlendirilen uzmanlara genel bütçeye konulan 04.5.1.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım Giderleri kaleminden ve 01.1.5.02 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri kaleminden görevlendirme ücreti ödeyebilirler.

Maliye Bakanlığı’na “eksik sorulan” görüş ve “gelen cevapla” panikleyen Kamu İşverenleri görevlendirilen uzmanlara ödenen ücretleri iadesini istemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz esaslara göre görevlendirilen uzmanlara ödenen ücretleri geri alınması hukuken mümkün değildir. Kamu işvereni, üzerine düşen İSG sorumluluklarını uzman görevlendirip profesyonel destek alarak, çalışanlarına kaliteli İSG hizmetleri sunmuş, kanuni zorunluluğu yerine getirmiş ve kurumunu muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklardan korumuştur. Bütün bunları yapmaması halinde adli, idari ve maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Kamuda çalışan uzmanlar, 4857 sayılı yasaya tabi çalışanlar üzerinden sözleşme imzalasa da aynı zamanda kurumda çalışan tüm çalışanlara ve kurumdan hizmet alanlara da İSG hizmeti sunmaktadırlar. Bu bağlamda uzmanların yaptığı iş ve aldıkları risk karşısında kendilerine yapılan “ek ödeme” çok önemli bir meblağ değildir.

Uzman görevlendirilmediği takdirde çok daha büyük para cezalarına çarptırılacak olan Kamu işverenleri, yine kamu personeli olan uzmanları görevlendirerek çok az bir ödeme ile büyük sorumlulukları yerine getirmiştir. Sorumlulukları yerine getiren ve büyük riskler alarak kamuda İSG hizmeti sunan uzmanların artık ücret vb konularla kafalarının karıştırılmaması, kamu çalışanlarının da diğer çalışanlar gibi profesyonel İSG hizmeti alma haklarına müdahale edilmemelidir.

Sonuç olarak Kamu Kurumlarında İşveren konumunda olan idarecilerin 6331 sayılı Kanunun 4. Maddesinde sayılan genel yükümlülükleri ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin 5.ve 6. Maddesinde sayılan yükümlülüklerini İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden destek almadan yerine getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Kamu kurumlarının Kanun kapsamına alınmasına karşın kamu çalışanlarının Profesyonel Uzman desteğiyle İSG hizmeti almalarının sürekli ertelenmesi hem anayasaya hem de 6331 sayılı kanunun ruhuna aykırıdır. Bundan dolayı artık kamuda çalışan uzmanların ücretleriyle uğraşmaktan vazgeçilmesi, tüm riskleri alarak zor şartlarda görev yapan kamu İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin yasal haklarının korunmasına özen gösterilmesi gereklidir.

Konuyla İlgili üyelerimiz ile kamuda çalışan tüm iş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri adına ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmeler yapılacağı ve takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.