Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Kamuda İsg Açısından 1 Temmuzun Önemi

Kamuda İsg Açısından 1 Temmuzun Önemi

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş dünyası ve toplum açısından algılama, hazırlık, kabullenme, gelişim gibi süreçlerin ardından 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle tamamen yürürlüğe girecektir. Toplumda kanunun ertelenmesi olarak algılanmak istenen, 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56’ncı maddesi aslında sadece, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğunu ertelemişti.
Bu 4 yıllık sürecin çoğunda çalışanların ilgili eğitimleri, risk değerlendirmesi, acil durum planları gibi birçok zorunluluk yürürlükte olmasına rağmen, bu yanlış algılama sebebiyle bazı kurumlar dışında, çoğunlukla 1 Temmuz sonrasına bırakıldı. Bu süreci oldukça başarılı geçiren bakanlıkların da olduğu göz ardı edilmemesi gerekir ki bunların da başında kendi İSG modelini ve buna uygun yapılanmasını büyük ölçüde uygulamaya sokan Milli eğitim bakanlığı gelmektedir.
6331 sayılı Kanun gerekleri, bir günde yerine getirilebilecek şartlardan oluşmamaktadır. Dolayısıyla kanunun yayınlandığı günden bu güne kadar herhangi bir faaliyette bulunmayan işyerleri maalesef bu adaptasyon sürecini olumlu kullanmamış ve ertelemenin amacının dışına çıkmışlardır. Özellikle kamu kurumları içerisinde yeni bir birim oluşturmak, bu birimin gerekleri için iç yönergelerini hazırlamak, ilgili görevlendirmeler ve planlamalar için altyapı oluşturmak, bu sürede yapılabilecek olumlu hazırlıklar olabilirdi.
6331 sayılı kanun her ne kadar zorunluluklar getirerek belli standartlarda çalışma hayatı oluşturmaya çalışsa da, istenilen seviyede güvenlik kültürü meydana getirmek, özellikle kamu kuruluşlarının kanunun ötesinde uygulamalar ortaya koyması ile daha mümkün hale gelecektir. Eğer toplum olarak amacımız, iş kazası ve meslek hastalıklarından meydana gelen zararı ortadan kaldırmak, daha yaşanabilir bir çevre ve kurallara uymayı zorunluluktan çok hayatın normali haline getirmekse, kamu kuruluşlarının bu konuda üretecekleri projeler ve örnek çalışmalar için iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygun bir yol arkadaşı olarak görülebilir.
Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak amacıyla yapılan çalışmaları zorlaştıran oldukça fazla unsur olduğu görülmektedir. Bunların başında, aynı binayı kullanan farklı bakanlıklara ait müdürlüklerin bulunması, binalarda yapılması gereken düzeltme faaliyetleri için gereken ödenek sistemindeki aksaklıklar, kanun gereği tespit ve öneri yapma sorumluluğu bulunan ve uygunsuzlukları gerektiğinde Çalışma bakanlığına bildirecek olan İSG profesyonellerinin geçici görevlendirme usulleriyle çalışmaları, gelmektedir.
Ülkemizin iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda bulunduğu olumsuz yerden kurtulması ve çalışanlar için önleyici güvenlik ve sağlık uygulamalarının tüm dünyaya örnek olacak seviyelere çıkarılması için başta kamu kuruluşları olmak üzere, çalışma hayatında etkili, tüm sivil toplum kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği kanunumuzun uygulamalarını takip ederek katkı sağlayabilirler.

İsmail KÜÇÜKÇOBAN
İş Güvenliği Uzmanı
(Kisgud Üyesi)