Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

KAMUDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI

KAMUDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI

Kamuda çalışan iş güvenliği uzmanlarının, çözüm bekleyen sorunlarının
üzerine bir an önce gidilmesi gerekiyor. Toplam kalitenin bir parçası olan İş sağlığı ve güvenliği için kamunun öncü rol üstlenmesi şart. Güvenlik kültürü ve farkındalık oluşturma noktasındaki sorumluluğu yadsınamaz olan kamuda;  sorular yanıtsız, sorunlar çözümsüz kalıyor ve zaman daralıyor.
6331 sayılı kanunun 8. maddesinin 7. fıkrası gereğince kamu kurumlarında iş güvenliği
uzmanlığı sertifikasına sahip memurlar kurumlarında veya diğer kamu kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı olarak 80 saate kadar görevlendirilebilmekte ve bunun karşılığında görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılmaktadır.
6331 sayılı kanun , 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı görevlendirme
nin zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Ancak buradan bu geçiş sürecine kadar görevlendirme yapılamayacağı anlamı çıkmamaktadır. Şu an kamu personelinin mevzuat ve alt yapı eksikliği nedeniyle, iş güvenliği uzmanının 80 saatlik atama ile İSG-katip ten görevlendirmesi yapılamıyor. Dolayısıyla İSG-katip üzerinden ataması yapılmayan uzman bu alanda gerçek anlamda görevlendirilmiş olmuyor.
Kamu kurumlarının iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yükümlülükleri konusunda gerekli
çalışmaları bizzat yapacak ve organize edecek en önemli kişi İş Güvenliği Uzmanıdır. Kamu kurumlarında çalışan eğitimleri, kurulların oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, acil eylem planının hazırlanması zorunludur. İş Güvenliği Uzmanı olmadan bu çalışmaların
tamamlanması mümkün değildir. Şu anda statülerimiz bellli olmadan ,görevlendirme ile cüzi bir ücret karşılığı çalışıyoruz. Bu şekilde çalışan bizler iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
yaygınlaşması adına buna razı oluyoruz.
Özellikle A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip personelin birçoğu kamudadır.
Bu personel yasalardaki engeller nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri dışında kalmak
tadır. Bu personelinde tıpkı İşyeri Hekimleri gibi , özel sektörde de hizmet sunmaları
sağlanmalıdır.
Kamudaki iş yerleri en yoğun kitleyi oluşturmaktadır. O yüzden bu konuda yeni yasal
düzenlemeler yapılmalıdır. Kamudaki iş güvenliği uzmanları ücretini nasıl alacak? İş sağlığı
ve güvenliği hizmetini yerine getirmeyen kurumlara kesilen cezayı kurum yöneticisi mi, tüzel kişilik mi ödeyecek? Maliye bunun için ödenek ayırdı mı?
Ayrıca işin ciddiyetini anlamayan idareciler ve okul müdürleri iş güvenliği uzmanlarına
sorunlar çıkarmaktadırlar. İş güvenliği kültürünün oluşturulması, çağdaş bir toplum olmanın
adımlarından biridir. Kamu bürokrasisi iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki gelişime henüz
hazır değil. Bu alandaki maliyetleri külfet olarak görmektedir. Bütün bu yasal sorunların
yanı sıra bir de karşımızda iş güvenliği ve sağlığının işçiler için gerekli olduğunu düşünen,
gelişmeye direnç gösteren bir çalışan grubu var.
Kamudaki iş yerleri en yoğun kitleyi oluşturmaktadır. Bu konuda önce ön çalışmaların
yapılması gerekiyor. Kamu kurumlarında birim yetkilileri ile birlikte çalıştaylar düzenlenme-
lidir. Bu doğrultu da gerekli görünen yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Demet GÜNGÖR
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Kisgud Üyesi