Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

KİSGUD 3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

GENEL KURULA ÇAĞRI

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği  3.Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayın Dernek Üyesi;

Tüzük gereği Nisan 2020’de yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24/03/2021 Çarşamba günü saat 17:30’da, Dernek merkezi, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 5 / 5 Kızılay – ANKARA adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı 31/04/2021 Çarşamba günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Şahbender KORKMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gündem Maddeleri

  • Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
  • Divan Heyetinin seçimi,
  • Dernek yönetim kurulu başkanının konuşması,
  • Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesaplarının görüşülmesi,
  • Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
  • Tahmini bütçe ile yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
  • Yönetim kurulu, denetim kurulu ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.