Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Neyi Bekliyoruz?

Neyi Bekliyoruz?

20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışma hayatında; büyük bir umut, coşku ve heyecan yarattı. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı ile İş Yeri Hekimliği sertifikası almanın cazip yönleri ballandıra ballandıra anlatıldı… Medyaya da kolay yoldan, işsiz kalan üniversitelilere iş kapısı başlıkları atmak kaldı. İş yerlerinin tehlike sınıflarına göre uzman sınıfları belirlendi, iş yerleri sektörlere bağlı olarak tehlike sınıflarına ayrıldı. Kervan yolda dizilir anlayışının hakim olduğu o dönemlerdeki heyecan ve coşku zamanla yerini geri adım atmalara, esnetmelere bıraktı.
Ders saatleri değişti, tam süreli uzman çalıştırma şartları hafifleştirildi, zorunluluk uzatıldı, bir takım iş yerlerinde masrafların devlet tarafından üstlenilmesi kabul edildi. Çalışan sayısına, tehlike sınıfına göre İSG mevzuatı işler kılınmaya çalışıldı.
Bu yazının amacı, herkesin bildiğini tekrar etmek olmadığı için, geldiğimiz noktada İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çarpıcı durumlara ve acil önlemlere kısa kısa değineceğiz.

Öncelikle İSG alanında kamunun öncü rolü belirginleşmeli, uzman kadrolarla bu rol pekiştirilmelidir.
İş yeri kazaları ve meslek hastalıkları yapısı gereği dinamiktir. Özellikle Kamuda 2016 tarihinin benimsenmesi ile bu süreye kadar meydana gelmesi muhtemel kaza ve meslek hastalıklarına göz yumulmuş olunacaktır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yapılacak şey 2016 tarihini unutup, Hemen Şimdi İSG sloganıyla kamunun öncü hamlesini deklare etmektir.

İSG Uzmanları ile İş Yeri Hekimlerinin mesleki niteliklerini hafifleştirici çalışma ve ücret politikası, nitelikli İSG hizmetlerini engellemekten başka bir işe yaramayacaktır. Hele de kamuda çalışan mühendis ve öğretmenlerin düşük ücretle görevlendirilmesi ile birlikte mesleki itibarın azalmasına neden olacaktır.

İSG uygulamaları ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve özel sektörün de benzer çabaları özendirilmelidir.

Kamuda görevlendirilecek olan İSG uzmanlarının belirlenmesinde kriter uygunluk esasları dikkate alınmalıdır. Öncelik kendi kurumunda, kendi semtinde, ilçesinde ve ilinde olacak şekilde sıralanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışan İSG uzmanları için, ek ders ücreti karşılığı çalışma seçeneği unutulmalıdır. Yine aynı kapsamda norm fazlası öğretmenlerin İSG uzmanı olarak görevlendirilmesi girişimi sadece dedikodu düzeyinde kalmalı ve gündemden düşmelidir.

KİSGUD, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı kavramının içerisinin doldurulmasını talep etmektedir. Uzmanlık gerektiren, oldukça hayati ve nitelikli bir hizmete talip olan İSG uzmanlarının daha üst kadrolarda değerlendirilmesi en doğal olandır.

Şahbender Korkmaz
Kamuda İŞ sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği (KİSGUD)
Yönetim Kurulu Başkanı