Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

Önce Sağlık ve Güvenlik Kültürü

Önce Sağlık ve Güvenlik Kültürü

İş Güvenliği uzmanı olmadan önce acaba bu kadar farkında mıydım, iş sağlığına aykırı bunca olgunun? Ya da ilgimi bu kadar çok çeker miydi, insanların sağlık ve güvenlik kültürünün düzeyi? Bu soruya kişisel olarak evet diyebilirim, nitekim bir işçi çocuğuyum, 18 yaşında iş kazası geçirdim, yine ucuz atlattığım onlarca iş kazası yaşantım var. Hâl böyle olunca iş güvenliği ve iş sağlığına olan ilgim normal karşılanmalı. Biliyoruz ki meslek hastalıkları yüzde yüz önlenebilir, iş kazaları da yüzde 98 oranında azaltılabilir. Bunu sağlayacak olan ise içselleştirilmiş bir isg kültürü. Ülkemizde yaşanan acı iş kazalarını irdelediğimizde ise önleyici yaklaşımın ciddiyetini daha iyi kavrıyoruz. İşletme kurulumu ve yürütümü için büyük yatırımları gözden çıkaran işverenlerin aynı atılımı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için de yapmasını ümit ediyorum.

İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini bir sistem olarak kabul etmiş, bir kültür olarak benimsemiş firmaların çalışanları için “önce iş güvenliği” sloganının önemi üç sözcüğün çok üzerinde kapsama sahip. İşvereninden yöneticisine, çalışanından müşterisine kadar benimsenmiş, yaşam tarzı olmuş bir güvenlik kültürünün arkasında kuşkusuz ciddi maliyetler var. Bunun taşıdığı anlam ise sürekli yükselen bir marka değerine sahip firma, firmanın mutlu çalışanları ve hizmeti satın alanlara yansıtılan sağlık ve güvenlik hali… Bu kültürün oluşması için kararlılıkla uygulanan yönetim sistemleri var, programlar var, yoğun olarak eğitilmiş çalışan profili var.

Günümüz modern iş hayatında iş güvenliği ve sağlığı önlemleri için ayrılan bütçe kayıp olarak değil kazanç olarak algılanıyor. Bu algının temelinde ise Önce Sağlık ve Güvenlik Kültürü diyebilen üçlü yapı. Koyduğu mevzuatı sıkı sıkı takip eden devlet, bu mevzuatı çok iyi okuyan, uygulayan işveren ve sağlığını ve güvenliğini birincil ihtiyaç olarak gören çalışanlar…

Önce Sağlık ve Güvenlik Kültürü demek için okullardan başlanmalı. Bu kültürün oluşturulması için şu anki sistemde iyileştirme yapmak lazım. İSG uygulamalarında yükü omuzlarında taşıyan İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri için taşıdıkları unvanlara uygun görev tanımı ve imkanlar tanınmalıdır. Bu imkanlar salt ücret bağlamında değil, yetkinlik anlamında da iyileştirmeyi kapsamalıdır. Örneğin, “Eğitimi sonra yaparsın önce iş tamamlansın” diyen bir amire sahip iş güvenliği uzmanının, kanunun gereklerini yerine getirmesi için hukuki ve psikolojik destekleri bulunmalıdır. Herkese sağlık ve güvenlik odaklı mutlu bir çalışma hayatı dileğimle…

Şahbender KORKMAZ
KİSGUD YÖNETİM KURULU BAŞKANI